Sản phẩm nổi bật

2fpotypes được thành lập vào năm 2002, và tiếp tục phát triển trong năm 2010. Với 15 năm kinh nghiệm trong chế tạo mẫu và mô hình, chúng tôi sử dụng máy móc chính xác cao của chúng tôi và các kỹ năng giàu kinh nghiệm để mang lại tầm nhìn của bạn cho cuộc sống.

Về chúng tôi

2fprototypes được thành lập năm 2002, và tiếp tục phát triển trong năm 2010. Với 15 năm kinh nghiệm trong sản xuất chiếc nguyên mẫu và mô hình, chúng tôi sử dụng máy độ chính xác cao và kỹ năng kinh nghiệm của chúng tôi để mang lại tầm nhìn của bạn với cuộc sống.

 • SẢN PHẨM SPACE HÀNG HOÁ

  Sản phẩm của chúng tôi

  Máy CNC gia công

  chiếc nguyên mẫu kim loại

  printingMaterial:PlasticSurface OHJ7001Feature

  nhựa nguyên mẫu

  ĐỌC THÊM